Το Όχι Και Τόσο Τέλειο Λοφτ, spitoskylo, Nest Media, 16 février 2009.

Article de Nest Media concernant le projet Lignes aériennes (2009) par L. McComber ltée – architecture vivante